Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNJong zijn !

De jeugd kenmerkt niet een bepaalde periode van het leven maar een geestesgesteldheid; zij is uitdrukking van de wil, de verbeeldingskracht en de gevoelsintensiteit. Zij betekent de overwinning van de moed op de moedeloosheid, de overwinning van de drang naar avontuur op gemakzucht.

Men wordt niet oud, omdat men een zeker aantal jaren geleefd heeft: men wordt oud, wanneer men zijn idealen opgeeft. De jaren tekenen zich weliswaar af- echter, het opgeven van idealen tekent de ziel. Vooroordelen, twijfel, angst en wanhoop zijn vijanden die ons langzaam ter aarde doen buigen en ons reeds voor de dood tot stof doen worden.

Jong is: wie nog verbaasd en enthousiast kan zijn. Wie nog als een onverzadigbaar kind vraagt: "en toen?" Wie de gebeurtenissen ziet als een uitdaging en zich verheugt in het spel van het leven.

U bent zo jong als uw geloof. Zo oud als uw twijfel. Zo jong als uw zelfvertrouwen. Zo jong als uw hoop. Zo oud als uw neerslachtigheid.

U zult jong blijven zolang u ontvankelijk blijft: ontvankelijk voor al wat mooi en goed is; ontvankelijk voor de boodschappen van de natuur, van de medemensen en van het onbegrijpelijke.

Bron: kaser training

terug