Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamInschakelen van een arbo-coí¶rdinator of preventiemedewerker

Al sinds 1 juli 2005 zijn bedrijven vanaf 15 werknemers, wettelijk verplicht een preventiemedewerker aan te wijzen. Een preventiemedewerker wordt belast met de preventietaken (zoals het geven van voorlichting). 
Uit de RI&E blijkt welke deskundigheid de preventiemedewerker dient te hebben, en waar zijn taken uit zullen bestaan. 

In veel bedrijven ontbreekt de deskundigheid om deze belangrijke positie in te vullen. Wij bieden een gecertificeerde arbo-coí¶rdinator en preventiemedewerker aan, die over alle benodigde deskundigheid beschikt, om deze rol goed te kunnen vervullen. 

Meerdere bedrijven huren ons voor een dag(deel) per week/maand in om alle arbo-zaken te regelen. 


Personeelsdiensten

Arbo Advies