Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNFiets van de baas

U kunt de sportieve voornemens van uw werknemers aanmoedigen met een fiets van de zaak. Voor het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van een fiets geldt een fiscaal vriendelijke regeling. Denkt u eens aan alle andere voordelen die een fiets meebrengt, zoals geen last van files, geen parkeerkosten, weinig onderhoud en gezondere werknemers. Hoofdvoorwaarde is wel dat de werknemer de fiets moet gebruiken op meer dan de helft van de dagen dat hij naar het werk reist. Dit betekent dat hij dus niet alleen in de lente en zomer af en toe de fiets pakt. Ziet uw werknemer op tegen de herfststormen? De fietsregeling kunt u ook toepassen voor een fiets met elektrische trapondersteuning.

Helft van de dagen
 
Het is aan de werkgever om aannemelijk te maken dat de werknemer inderdaad op meer dan de helft van de werkdagen de fiets gebruikt voor zijn woon-werkverkeer. Bij een reisafstand tot vijftien kilometer wordt in het algemeen snel(ler) aangenomen dat de fiets voor het woon-werkverkeer wordt gebruikt. In dat geval moet de werkgever in beginsel per werknemer aannemelijk kunnen maken dat de fiets daadwerkelijk wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer.
 
Feitelijke controle van het gebruik van de fiets is in de praktijk erg lastig, dus kan de werkgever de werknemer bijvoorbeeld een verklaring laten ondertekenen waarin de reisafstand staat vermeld, het aantal dagen dat de werknemer per week fietst en gedurende welke periode. Ook de aanwezigheid van een fietsenstalling en/of douchegelegenheid kan een rol spelen bij het aannemelijk maken.
 
Vergoeding
 
Hoe werkt de fietsregeling? De Belastingdienst maakt onderscheid tussen drie verschillende situaties, namelijk de fiets die wordt vergoed, wordt verstrekt of ter beschikking wordt gesteld. Heeft de werknemer zelf een fiets gekocht voor het woon-werkverkeer, dan kunt u de aankoopprijs van de fiets belastingvrij vergoeden. De werkgever mag dan in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren geen fiets hebben vergoed, verstrekt of ter beschikking hebben gesteld. Bovendien kan de aanschafprijs tot maximaal een bedrag van € 749 (incl. btw) worden vergoed. Is de fiets duurder, dan mag u het meerdere niet onbelast vergoeden.
 
Let op!
 
Als u de aankoopprijs van een fiets in delen vergoedt, begint de termijn van drie kalenderjaren – het jaar van aankoop van de fiets door de werknemer en de twee volgende kalenderjaren – bij de eerste deelvergoeding.
 
Verstrekking
 
Als werkgever kunt u er ook voor kiezen een fiets aan te schaffen en deze vervolgens voor woon-werkverkeer aan uw werknemer te verstrekken. In dat geval wordt uw werknemer eigenaar van de fiets. Blijft de waarde in het economisch verkeer van de fiets onder de € 749, dan hoeft u niets bij het loon tellen. U mag hiervoor in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren geen fiets hebben vergoed, verstrekt of ter beschikking hebben gesteld. De termijn van drie kalenderjaren begint op het moment waarop u de fiets verstrekt. Ook fietsen met een waarde in het economisch verkeer van meer dan € 749 vallen onder de regeling. De waarde boven € 749 moet u dan bij het loon tellen. Voor een fiets van € 1200 moet u dus € 451 bij het loon tellen.
 
Terbeschikkingstelling
 
Het ter beschikking stellen van een fiets betekent dat de werkgever eigenaar blijft, maar dat de werknemer de fiets wel mag gebruiken. Dit is dus anders dan bij het vergoeden of verstrekken, want dan wordt de werknemer eigenaar van de fiets. Stelt u aan uw werknemer voor woon-werkverkeer een fiets ter beschikking, dan hoeft u niets bij het loon tellen als de catalogusprijs (incl. btw) niet hoger is dan € 749. U mag hiervoor in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren geen fiets hebben vergoed, verstrekt of ter beschikking hebben gesteld. Als de catalogusprijs van de fiets hoger is dan € 749, moet u de waarde van het privégebruik tot het loon rekenen. De waarde van het privégebruik is echter helaas niet eenvoudig te bepalen.
 
Voorbeeld
 
Werkgever Van Vliet stelt zijn werknemer een fiets voor woon-werkverkeer ter beschikking ter waarde van € 1200 (incl. btw). Nu deze catalogusprijs meer is dan € 749 moet werkgever Van Vliet de werkelijke waarde van het privégebruik van de fiets bij het loon van de werknemer tellen. Deze waarde bedraagt bijvoorbeeld € 10. Als de werknemer nu maandelijks een bedrag van € 10 voor het privégebruik van de fiets aan zijn werkgever betaalt, hoeft Van Vliet niets bij te tellen.
 
Reiskostenvergoeding
 
In het geval u de fiets vergoedt of verstrekt, kunt u naast de fietsregeling ook een belastingvrije vergoeding geven voor de zakelijke reiskosten die de werknemer maakt. Zo kunt u bijvoorbeeld de zogenoemde praktische regeling ook toepassen voor de zakelijke reizen waarbij de werknemer gebruikmaakt van de fiets. Heeft u de fiets ter beschikking gesteld, dan mag u verder geen onbelaste (vaste) vergoeding betalen voor reizen waarbij de werknemer de fiets gebruikt. Er is dan sprake van vervoer vanwege de werkgever, omdat de fiets eigendom is van de werkgever.
 
Regenpak
 
Naast de fiets mag een werkgever aan zijn werknemer bij elkaar voor maximaal € 82 per kalenderjaar belastingvrij vergoeden of verstrekken voor met de fiets ‘samenhangende zaken’. Voorbeelden hiervan zijn reparaties, fietslampjes, een extra slot, een steun voor de (akte)tas of koffer of – altijd handig in Nederland – een regenpak.
 
Verder mag u ook een fietsverzekering belastingvrij vergoeden of verstrekken. Zaken die uw werknemer ook zonder de fiets gebruikt, zoals warme kleding, mag u niet onbelast vergoeden of verstrekken. Voorwaarde voor deze regeling is dat uw werknemer de fiets gebruikt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij voor woon-werkverkeer reist.
 
Advies
 
De fiets van de zaak kan zowel voor de werkgever als de werknemer een aantrekkelijke beloningsvorm zijn. Zoals in dit artikel is beschreven gelden er wel enkele voorwaarden voor deze fiscale faciliteit. Belangrijk is dat de werknemer op meer dan de helft van zijn werkdagen met de fiets naar het werk rijdt. Bedenk daarbij dat u dit als werkgever aannemelijk moet maken.
 
 
terug 
 
 
Bron: De SalarisAdviseur