Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual MediaBonus - regels wijzigen met of zonder instemming

Een wijziging in een bonussysteem hoeft niet door de ondernemingsraad worden goedgekeurd als dat geen nieuwe onderlinge rangorde van de functies of de beloning tot gevolg heeft.

De situatie KPN Telecom Retail BV heeft de onderneminsraad (OR) in een brief meegedeeld dat de ondergrens voor de omzettarget voor een aantal werknemers wordt verhoogd van 75  naar 85 procent. Deze werknemers moeten voortaan dus een hogere omzet binnenhalen voordat zij recht hebben op de variabale bonus.

De OR is van mening dat het hier gaat om een wijziging in het beloningssysteem.

De vordering De OR stapt naar de kantonrechter. Zij wil dat KPN Telecom Retail BV de uitvoering van het besluit staakt en dat ze alles wat tot nu toe is gedaan in het kader van dit besluit, terugdraait. De kantonrechter wijst deze vordering af en de OR gaat in hoger beroep. De OR meent dat het hier gaat  om een wijziging van het beloningssysteem en dat het bedrijf daarom de haar instemming nodig heeft (WOR art 27lid 1c).

Het oordeel Het hof wijst de vordering van de OR af omdat er geen sprake is van een wijzing van het beloningssysteem. De werkgever heeft namelijk niet bedoeling gehad om de onderlinge rangorde van de functies of de beloning aan te passen, maar wilde alleen de verkoopinspanningen van een bepaalde groep werknemers verhogen. Dat door de verhoging van de ondergrens wellicht een aantal medewerkers de target niet haalt, is geen reden om anders te oordelen.

terug

Bron:
gerechtshof Arnhem
Procedure: hoger beroep
Datum: 09 juni 2009