Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual Mediaarbeidsovereenkomst schriftelijk of mondeling

Een overeenkomst moet voldoen aan drie eisen om van een arbeidsovereenkomst te kunnen spreken:

Een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden gesloten.

Het is verstandig om een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen.Het prettige van een arbeidsovereenkomst op papier is dat daarmee een aantal rechten en plichten voor de werkgever en werknemer vastliggen.

Wel is de werkgever verplicht om een aantal gegevens schriftelijk aan de werknemer te laten weten.

Hier gaat het om:

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt een einddatum vastgelegd bij het afsluiten van de overeenkomst. De overeenkomst beëindigt dan van rechtswege.

Er kunnen meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten achter elkaar worden afgesloten, zonder dat er een vast dienstverband ontstaat. Dit kan niet onperkt. Een tijdelijk contract gaat automatisch over in een vast dienstverband in de volgende situaties:

In een cao kan staan dat een vast dienstverband pas ontstaat na zes in plaats van drie tijdelijke arbeidscontracten. Of na 42 in plaats van 36 maanden.

terug