Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamArbeidsovereenkomst - van tijdelijk naar vast

Van tijdelijk naar vast
U kunt niet tot in het oneindige een tijdelijk contract aanbieden. Na drie tijdelijke contracten die telkens direct of binnen drie maanden na elkaar zijn afgesloten, is het vierde contract automatisch een vast dienstverband. Als tijdens het tweede of volgende contract de duur van 36 maanden wordt overschreden, verandert dit tijdelijke contract automatisch in een vast dienstverband. De periode tussen contracten mag maximaal drie maanden zijn. Als een eerste tijdelijk arbeidscontract van 36 maanden of langer onmiddellijk wordt gevolgd door een tijdelijk arbeidscontract van maximaal drie maanden, geldt de regeling van omzetting in een vast dienstverband niet. Overschrijdt het nieuwe contract die drie maanden wel, dan heeft de werknemer recht op een vast dienstverband.

Voorbeeld 1
Uw werknemer heeft een tijdelijk contract van vijf jaar. Hij komt niet na drie jaar automatisch in vaste dienst, omdat het hier gaat om het eerste en niet om het tweede of volgende contract.

Voorbeeld 2
Het tijdelijke contract van twee jaar van uw werknemer loopt af. Na één maand biedt u hem een nieuw tijdelijk contract aan. Dit betekent dat de werknemer in vaste dienst komt op het moment dat hij langer dan 36 maanden voor u werkt. Voor de berekening van de 36 maanden mogen tussenliggende perioden worden meegerekend. In dit geval is dat één maand.

Afspraak
Uiteraard kunt u met uw werknemer afspreken dat hij al eerder – en dus niet pas na drie tijdelijke contracten – in vaste dienst komt. U kunt echter nooit onderling afspreken dat de werknemer later dan drie contracten of 36 maanden in vaste dienst komt. Maar let op, in cao’s kan dat wel! Zo kan in een cao zijn vastgelegd dat de werknemer pas na zes jaar een vast dienstverband krijgt.

terug

Bron: De salarisadministrateur