Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamArbeidsovereenkomst - proeftijd

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen werknemer en werkgever waarin bepaalde afspraken over het werk worden gemaakt, zoals over de aard van het werk, wanneer de werknemer in dienst komt, voor hoe lang, voor hoeveel uur, voor hoeveel loon enzovoort. In de meeste gevallen wordt een arbeidsovereenkomst schriftelijk vastgelegd, maar dit hoeft niet. Als u mondeling met een werknemer afspreekt dat hij bij u komt werken, heeft u ook een arbeidsovereenkomst afgesloten. Toch is het verstandig zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen.

Tip
Spreekt u niets af over de duur van de overeenkomst en legt u niets hierover vast, dan heeft de werknemer een contract voor onbepaalde tijd! Dat geldt ook voor de proeftijd. Spreekt u hier niets over af, dan is er geen proeftijd. Dit betekent dat u bij het niet goed functioneren van de werknemer in de eerste twee maanden, de officiële weg voor ontslag moet volgen.

Proeftijd
In een arbeidsovereenkomst (zowel vast als tijdelijk) kunt u een proeftijd opnemen. Dat wordt in de meeste gevallen ook gedaan. De proeftijd wordt als een soort kennismakingsperiode gezien, waarin beide partijen het contract per direct zonder verplichtingen kunnen verbreken. De proeftijd moet u altijd schriftelijk vastleggen. De proeftijd mag volgens de wet maximaal een maand duren als er sprake is van een:
• tijdelijk arbeidscontract dat korter dan twee jaar duurt;
• tijdelijk arbeidscontract waarbij geen einddatum is afgesproken.

De proeftijd mag maximaal twee maanden duren als er sprake is van een:|
• vast dienstverband;
• tijdelijk arbeidscontract voor twee jaar of langer.

Let op!
In de cao kan een afwijkende proeftijd staan die langer is dan de wettelijke proeftijd. De proeftijd mag echter nooit langer dan twee maanden duren.

Bron: de salarisadministrateur

terug