Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNAanpassing arbeidsduur

Iedere werknemer kan meer of minder uren gaan werken. Voor werknemers bij bedrijven met minstens tien werknemers is dit geregeld in de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). Bedrijven met minder dan tien werknemers hebben een eigen regeling. De WAA geldt ook voor ambtenaren.

Voorwaarden
De voorwaarden voor het aanpassen van de arbeidsduur zijn:

De werknemer moet minimaal een jaar in dienst zijn op het moment dat de aanpassing van de arbeidsduur ingaat.
Het moet gaan om een aanpassing van de uren in de eigen functie.
Als de werknemer tijdens ziekte een verzoek indient om meer uren te gaan werken, dan gaat de aanpassing van de arbeidsduur pas in als hij weer hersteld is.
De werknemer moet minimaal vier maanden vóór de gewenste ingangsdatum schriftelijk een verzoek voor aanpassing van de arbeidsduur indienen bij u. De werknemer hoeft geen reden op te geven voor het verzoek.

In de aanvraag moeten de volgende zaken staan:

De ingangsdatum.
Het gewenste aantal uren dat de werknemer wil gaan werken.
De verdeling van de uren over de week.
Verdeling nieuwe werktijden
De werkgever moet in principe uitgaan van de werktijden die de werknemer voorstelt. Maar de volgende regels gelden:

De werknemer mag niet méér gaan werken dan wettelijk is toegestaan in de Arbeidstijdenwet.
De werknemer mag de geldende maximale arbeidstijd binnen de sector niet overschrijden.
Als de werkgever niet akkoord is met de verdeling van de werktijden, dan moet hij schriftelijk aangeven waarom het niet mogelijk is en een nieuw voorstel doen.

Als de werkgever akkoord is met het verzoek, dan moet de arbeidsovereenkomst van de werknemer worden aangepast.

Afwijzen
De werkgever kan een verzoek voor meer of minder werken alleen afwijzen als er sprake is van een ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang’. Dit betekent dat het bedrijf in ernstige problemen zou komen als de werknemer meer of minder zou gaan werken.

De werknemer wil minder gaan werken, maar:

Er is niemand om het werk over te nemen.
Er ontstaan problemen in het rooster.
Er ontstaan problemen op het gebied van de veiligheid.


Of de werknemer wil meer gaan werken, maar:

Er is niet voldoende werk.
Er is geen geld om die extra uren te.
Het vastgestelde maximum aan personeel of de personeelsbegroting biedt geen ruimte.
Bij afwijzing van het verzoek moet de werkgever de reden uiterlijk een maand voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk laten weten. Doet de werkgever dit niet, dan mag de werknemer alsnog de arbeidsduur aanpassen.

Elke werknemer mag één keer in de twee jaar een verzoek voor meer of minder werken indienen.

In een cao kunnen geen afspraken staan over het recht om minder te gaan werken. Over het recht om meer te gaan werken, kunnen in een cao wel nadere afspraken staan. Deze gaan boven de wet. Ook kan de werkgever hierover afspraken maken met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

meer informatie over dit onderwerp

terug naar Tips, Tricks & Tools