Libra personeelsdiensten

Wet Poortwachter

30 Juli 2018


Dag 1: Uw werknemer meldt zich ziek.

Week 6: U dient een bedrijfsarts te hebben ingeschakeld welke een Probleemanalyse opstelt. Hierin geeft de bedrijfsarts aan wat de belastbaarheid is van een werknemer.

Week 8: U maakt samen met uw zieke werknemer een Plan van Aanpak. In dit Plan van Aanpak geeft u aan welke stappen u gaat ondernemen om uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen.

Week 52: Een eerstejaarsevaluatie moet worden ingevuld. De re-integratie tot aan dat moment moet worden omschreven. Daarnaast is dit het moment waarop uiterlijk een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld om te beoordelen welk pad in het tweede ziektejaar moet worden gevolgd.

Week 88: Het aanvragen van een WIA uitkering nadert voor uw werknemer. Zowel u als uw werknemer ontvangen een brief van UWV.

Week 91: U dient samen met uw werknemer een eindevaluatie in te vullen. Hierin geeft u aan de huidige situatie is rondom re-integratie van de zieke werknemer. Daarnaast dient u de bedrijfsarts te verzoeken een Actueel Oordeel en Medische Informatie op te stellen.

Week 93: De WIA uitkering dient uiterlijk nu te worden aangevraagd. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het doorlopen van alle eerder benoemde stappen en het vastleggen van betreffende stappen in een re-integratie verslag.« Terug naar het nieuwsoverzicht