Libra personeelsdiensten

Trend voor HR

11 Juli 2018

5 arbeidsmarkttrends voor HR 

Ondanks alle technologische vernieuwingen, blijven organisaties toch afhankelijk van de vaardigheden van hun personeel. Daarom proberen organisaties de mogelijkheden van nieuwe techniek te combineren met de wensen van hun personeel. Vijf arbeidsmarkttrends geven aan hoe HR-afdelingen kunnen inspelen op een nieuwe werkwereld.

Technologie en menskracht goed combineren
De werkvloer verandert al jaren geleidelijk door de introductie van nieuwe technologie en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Tegelijkertijd zijn werknemers nog steeds op zoek naar de perfecte balans tussen werk en privé. Maar liefst 36% van de werknemers in Nederland vraagt om flexibele werkmogelijkheden.

Daarom willen bedrijven de technologische veranderingen gebruiken voor een nieuwe werkwereld, waarbij menselijke vaardigheden en geavanceerde technologie worden gecombineerd. Dat komt niet alleen tegemoet aan de wensen van het personeel, maar is ook hoognodig om concurrerend te blijven.

Vijf trends op de arbeidsmarkt
Het rapport brengt vijf trends op de arbeidsmarkt aan het licht. Deze zijn op zich niet nieuw of onbekend, maar wel opvallend is de daadkracht waarmee organisaties deze trends willen oppakken. Interessant voor HR is ook, dat de trends laten zien dat technologische vernieuwing écht hand-in-hand moet gaan met de inzet van mensen die daarmee moeten werken.

Om de toekomst van werken succesvol tegemoet te gaan, moet HR de digitale cultuur wel gaan omarmen, inzetten op flexibelere werkvormen én en een duidelijk organisatiedoel formuleren en uitdragen.

Vijf trends op de arbeidsmarkt

 #1 Snelheid van verandering

De manier waarop organisaties zich voorbereiden op de toekomst, is sterk afhankelijk van de te verwachte disruptie. Bedrijven die rekenen op veel veranderingen, zorgen dat ze zich makkelijk kunnen aanpassen en zetten daarom in op plattere organisatie- én netwerkstructuren. Met deze structuren komt de beslissingsbevoegdheid meer bij het individu te liggen.

Hierbij is het cruciaal dat de vaardigheden om hiermee om te gaan van meet af aan worden bijgebracht. 63% van de Nederlandse executives voorspelt dat 1 op de 5 van de huidige functies in hun organisatie binnen vijf jaar zal vervallen. Om dit goed te kunnen doorstaan, zijn twee factoren essentieel: bijscholing van personeel en verschuiven van functies.

Meer dan de helft van de HR-managers in Nederland voelt zich echter onvoldoende voorbereid om bestaande werknemers bij te scholen of nieuwe mensen aan te nemen (45%), om aan de veranderende inhoud van functies te kunnen voldoen.

#2 Werken met een doel

75% van de tevreden werknemers vindt dat de organisatie waarvoor ze werken een duidelijk doel voor ogen heeft. Doordat werknemers dit doel ook zelf belangrijk vinden, willen zij constant leren, ontwikkelen en experimenteren. Hier wordt zelfs zo veel waarde aan gehecht, dat wanneer werkgevers dit niet kunnen bieden, medewerkers op zoek gaan naar een organisatie waar ze dit wel kunnen krijgen.

In Nederland is 37% van de werknemers tevreden met hun huidige baan, maar is wegens gebrek aan carrièremogelijkheden toch van plan om weg te gaan.

#3 Permanente flexibiliteit

Werknemers willen meer controle over hoe zij de balans werk-privé inrichten. Bedrijven luisteren naar deze wens, want 82% van de Nederlandse executives ziet de mogelijkheid voor werknemers om flexibel te werken als een belangrijk onderdeel van de employee value propositie.

Toch is 34% van de werknemers in Nederland bang dat kiezen voor dit soort flexibiliteit een negatieve uitwerking kan hebben op een mogelijke promotie.

#4 Platform voor talent

Omdat 87% van de Nederlandse executives verwacht dat de strijd om talent zal toenemen, realiseren bedrijven zich dat het ecosysteem voor talent zich moet uitbreiden en de huidige HR-modellen zich moeten aanpassen aan het nieuwe digitale tijdperk.

Dit vereist een drastische verandering van de mindset binnen bedrijven, waarbij talent niet is voorbehouden aan één manager, afdeling, functie of organisatie. Executives zijn het hiermee eens; het vermogen om banen naar mensen te verplaatsen en mensen naar banen, wordt gezien als dé investering die het meest effectief is voor de bedrijfsprestaties.

#5 Digitaal van binnenuit

Om succesvol te zijn, moet de digitale cultuur worden versterkt. De tools die het personeel faciliteren, zijn hierbij onmisbaar. Vandaag de dag ziet slechts 8% van de Nederlandse bedrijven zichzelf als digitale organisatie.

Bijna de helft (48%) van de werknemers geeft aan dat de nieuwste snufjes op het gebied van tools belangrijk zijn voor het behalen van succes. Slechts een derde (32%) zegt echter toegang te hebben tot de noodzakelijke digitale tools om hun werk te doen.« Terug naar het nieuwsoverzicht