Libra personeelsdiensten

sollicitant googlen mag

24 Augustus 2017

Onlangs bleek dat werkgevers niet zomaar gegevens van sollicitanten mogen gebruiken die ze vinden op sociale media, volgens Europese privacytoezichthouders. Dat is opmerkelijk, want in de laatste Nederlandse NVP-sollicitatiecode, is het gebruik van informatie uit sociale media juist verruimd. Het raadplegen van persoonsgegevens op internet 'is immers gemeengoed geworden', stelt HR-beroepsvereniging NVP.

De beroepsvereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling reageert op het Personeelslog-artikel Googlen van sollicitanten opnieuw ter discussie, dat ingaat op de discrepantie tussen de opinie van de toezichthouders en de regels van de sollicitatiecode.

Screenen mag alleen bij risico’s
De Europese privacy-instellingen hebben de opinie dat werkgevers kandidaten alleen online mogen screenen als er specifieke risico’s aan een functie zijn verbonden. Online screenen klinkt erg serieus, maar daaronder valt ook al het bekijken en verwerken van openbare berichten op sociale media.

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens geeft richtlijnen voor het verwerken van persoonlijke gegevens van (toekomstig) personeel. Ook als daar toestemming voor is verkregen, moet de werkgever over het algemeen zeer terughoudend zijn omdat werknemers in een afhankelijke positie verkeren.

Monitoring van (toekomstige) werknemers mag alleen als:

  • dit aantoonbaar noodzakelijk is;
  • het doel niet op een andere manier kan worden bereikt die minder inbreuk maakt op de privacy;
  • de monitoring proportioneel is.

Weer discussie over personeel googlen?
Personeelslog vreest dat bedrijven die de werving nu helemaal volgens het boekje willen doen, voor veel vragen komen te staan: bijvoorbeeld wat zijn specifieke risico’s, voor welke functies gelden deze en op welke manier is screening dan wel toegestaan?

Voor de NVP zou het bovendien een reden moeten zijn om opnieuw naar haar Sollicitatiecode te kijken. Maar dat lijkt de NVP voorlopig niet van plan, blijkt uit de reactie van de beroepsvereniging bij Personeelslog.

NVP: toestemming vragen ingehaald door de werkelijkheid
‘Bij het actualiseren van de NVP sollicitatiecode is de sollicitatiecodecommissie uitgegaan van het openbare karakter van social media zoals LinkedIn en Facebook. Het zijn openbaar toegankelijke media’, stelt de NVP.

‘Daarnaast heeft ze geconstateerd dat het raadplegen en bekijken van social media inmiddels gemeengoed is geworden, ook in recruitmentland. Daarom is het vooraf toestemming vragen aan de sollicitant ingehaald door de dagelijkse werkelijkheid.’

Informatie bespreken met de sollicitant
De NVP wijst er verder op dat in de code wel de restrictie is opgenomen dat ‘indien informatie daadwerkelijk wordt gebruikt of van invloed is op het proces dit besproken wordt met de sollicitant’.

Ook staat in de code dat ‘beschikbare informatie van openbare bronnen niet altijd betrouwbaar is.’ Bovendien wordt in de code verwezen naar de rol en de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.« Terug naar het nieuwsoverzicht