Libra personeelsdiensten

Sfeer & Cultuur

1 December 2016

Sfeer en cultuur in de organisatie wordt gezien als de belangrijkste arbeidsvoorwaarde om als een aantrekkelijke werkgever gezien te worden. Medewerkers voelen zich aangetrokken tot een dynamische, innovatieve omgeving waar zij veel eigen verantwoordelijkheid hebben en directe invloed kunnen uitoefenen op het vormgeven van het bedrijf.

Dit blijkt uit het Nationaal Beloningsonderzoek dat door de Human Capital Group is gehouden onder 250 bedrijven in Nederland. De complete top 5 ziet er als volgt uit:

 1. Sfeer/cultuur in organisatie 19%
 2. Uitdagend werk 16%
 3. Hoogte vast salaris 14%
 4. Vrijheid inrichten eigen werk 13%
 5. Opleiding/ontwikkeling 10%

Verbeterpunten

Bedrijven gaven verder aan waar zij ruimte zien voor de verbetering van arbeidsvoorwaarden. Van de Nederlandse bedrijven gaf 13% aan dat de arbeidsvoorwaarden in de organisatie op dit moment al heel goed zijn, zodat er geen nut of noodzaak is om deze nog te verbeteren. De overige 87% ziet nog 'room for improvement', zoals:

 • het aanbieden van een keuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden (52%)
 • het verbeteren van ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden (48%)
 • verbetering of uitbreiding van het opleidingsaanbod (40%)
 • invoeren of uitbreiden flexibele werktijden en -plekken (37%)
 • ophogen vast salaris (34%)
 • invoeren of ophogen variabele beloning (23%)
 • verbeteren verlofregeling (21%)


« Terug naar het nieuwsoverzicht