Libra personeelsdiensten

onrechtmatige concurrentie

10 Juli 2017

Je hebt als werkgever géén concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen en een ex-werknemer gaat werken bij de concurrent. Ben je dan machteloos?
Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen

Een concurrentiebeding is een bijzonder beding in de arbeidsovereenkomst, waarmee het de werknemer wordt verboden om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst concurrerende activiteiten te ondernemen.
Gaat de werknemer na afloop van het dienstverband toch de concurrentie met zijn (ex-)werkgever aan, door bijvoorbeeld in dienst te treden bij een concurrent, dan kan je als werkgever onder verwijzing naar het concurrentiebeding doorgaans een boete incasseren. Daarvoor geldt wel als voorwaarde dat er ook een boeteclausule in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Maar hoe zit het wanneer er géén concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen? Is de werknemer dan na afloop van het dienstverband geheel vrij in zijn handelen?

Onrechtmatige concurrentie
Over de vraag wat de spelregels zijn wanneer er géén concurrentiebeding is overeengekomen, is vaak geprocedeerd. Uit deze uitspraken is de hoofdregel af te leiden dat het de werknemer vrij staat om zijn vorige werkgever te beconcurreren. Tegelijkertijd volgt uit de jurisprudentie, dat hierop belangrijke uitzonderingen bestaan.

Zo kan het beconcurreren van de vorige werkgever onder omstandigheden tóch onrechtmatig zijn. Dat is het geval wanneer aan alle drie van de volgende vereisten is voldaan:

1.     De werknemer heeft het duurzame marktaandeel van zijn voormalig werkgever afgebroken;

2.     De afbreuk is substantieel en stelselmatig geweest;

3.     De werknemer heeft daarbij gebruik gemaakt van de kennis en gegevens die de werknemer van zijn voormalig werkgever beschikbaar kreeg.

Aan deze vereisten is niet snel voldaan. Het is voor werkgevers in de praktijk met name lastig te bewijzen hoe groot de afbreuk is geweest. Lukt het de werkgever wél om aan deze 3 vereisten te voldoen, dan zal een rechter als snel oordelen dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie, ofwel onbehoorlijke concurrentie.

Schadevergoeding
Stelt de rechter vast dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie, dan kan de werkgever een schadevergoeding claimen. De werkgever zal dan uit moeten leggen welke schade hij door het handelen van de werknemer heeft geleden.

 

Bron: Personeelsnet« Terug naar het nieuwsoverzicht