Libra personeelsdiensten

AOV weer verplicht?

1 Februari 2017

 

Moeten zzp'ers zich verplicht verzekeren voor het inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid? De discussie lijkt levendiger dan ooit en verschillende voorstellen passeren de revue. Maar hoe is eigenlijk uw situatie als u arbeidsongeschikt wordt?

In zijn nieuwjaarsartikel in economenblad Economisch Statistische Berichten (ESB) pleitte topambtenaar Maarten Camps van het ministerie van EZ ervoor om de overheid te laten experimenteren met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp'ers. En onlangs kwam in het consumentenprogramma Radar verzekeringsadvocaat Karin Machielsen aan het woord. Zij toonde zich voorstander van de terugkeer van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Ook sommige politici bewegen weer in die richting.

Verplicht verzekerd tot 2004
De WAZ was een verplichte verzekering waarmee ondernemers na 52 weken ziek zijn recht hadden op een uitkering. Bij volledige arbeidsongeschiktheid bedroeg die echter nooit meer dan 70% van het minimumloon. Wie een hogere uitkering wilde, moest zich particulier bijverzekeren. Per 1 juli 2004 is de WAZ afgeschaft. Belangrijkste redenen: de verzekering werd relatief duur gevonden en het verplichte karakter was in strijd met de opvatting dat ondernemers er zelf voor kiezen hoe zij hun risico's afdekken. Zij moesten zelf weten of zij zich individueel wilden verzekeren.

Niet nodig of te duur
Maar individueel verzekeren doen heel veel zzp'ers niet. Omdat zij het niet nodig hebben, bijvoorbeeld. Zij hebben dan een partner die voldoende verdient voor beiden of ze hebben vermogen waar ze op terug kunnen vallen. Ook degenen met een vaste baan naast hun bedrijf, vinden een verzekering vaak niet nodig. Andere zzp'ers vinden de AOV te duur. Maar is dat ook echt zo? Een goede verzekering is maatwerk. U kunt de AOV op verschillende manieren invullen en de premie kan daarom hoger of lager uitvallen. De premie is bovendien aftrekbaar. Een verzekeraar pleitte er daarom onlangs voor niet de AOV zelf verplicht te stellen, maar wel het AOV-advies. Ondernemers zien dan óf zij zich zouden moeten verzekeren, welke mogelijkheden zij hebben en wat een AOV hun daadwerkelijk gaat kosten.


De discussie over de AOV laait van tijd tot tijd op omdat veel ondernemers een te groot risico nemen door zich niet te verzekeren.« Terug naar het nieuwsoverzicht