Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamUPC

Binnen de HR afdeling hadden wij in ons dynamisch bedrijf dringend behoefte aan een ervaren HR interim adviseur. Libra Personeelsdiensten heeft UPC hierbij uitstekend ondersteund. Zowel naar het management als naar de medewerkers zijn interventies ondernomen, zodat langslepende kwesties succesvol zijn afgehandeld. Snelheid van handelen, doelgerichte aanpak en juiste verslaglegging van zaken zijn hiervan voorbeelden.

Petra Smeenk UPC

terug