Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual MediaUPC

Binnen de HR afdeling hadden wij in ons dynamisch bedrijf dringend behoefte aan een ervaren HR interim adviseur. Libra Personeelsdiensten heeft UPC hierbij uitstekend ondersteund. Zowel naar het management als naar de medewerkers zijn interventies ondernomen, zodat langslepende kwesties succesvol zijn afgehandeld. Snelheid van handelen, doelgerichte aanpak en juiste verslaglegging van zaken zijn hiervan voorbeelden.

Petra Smeenk UPC

terug